Background

Tin tức

Thông báo lãi suất iSave Plus hiệu lực từ ngày 24/11/2022

Kính gửi Quý khách,

iWealth xin thông báo về việc thay đổi lãi suất của thỏa thuận cho vay iSave Plus như sau:

Lãi suất và các mức thưởng iSave Plus áp dụng từ ngày 24/11/2022:

Lãi suất và các mức thưởng Lãi suất áp dụng
Lãi suất ngày 9%/năm
Lãi suất thưởng tròn tuần 0.5%/năm
Lãi suất thưởng tròn tháng 0.5%/năm

Trân trọng thông báo