Background

Tin tức

Thông báo lãi suất thưởng duy trì iSave Plus hiệu lực từ ngày 22/09/2023

Kính gửi Quý khách,

iWealth xin thông báo về việc thay đổi lãi suất thưởng duy trì của thỏa thuận cho vay iSave Plus như sau:

Lãi suất và các mức thưởng iSave Plus áp dụng từ ngày 22/09/2023:

Thời gian cam kết duy trì Lãi suất thưởng
3 tháng 0.5%/năm
6 tháng 0.5%/năm
12 tháng 0.5%/năm

Trân trọng thông báo