Background

Tin tức

Thông báo lãi suất iSave Plus hiệu lực từ ngày 01/11/2023

Kính gửi Quý khách,

iWealth xin thông báo về việc thay đổi lãi suất của thỏa thuận cho vay iSave Plus như sau:

Lãi suất và các mức thưởng iSave Plus áp dụng từ ngày 01/11/2023:

Lãi suất và các mức thưởng Lãi suất áp dụng
Lãi suất ngày 3.5%/năm
Lãi suất thưởng tròn tuần 1%/năm
Lãi suất thưởng tròn tháng 0.5%/năm

Trân trọng thông báo